Preskocit navigáciu

Výrobný riaditeľ TOPÚ


Podplukovník Ing.  Stanislav BABNIČ

Výrobný riaditeľ TOPÚ Podplukovník Ing.  Stanislav BABNIČ
Dátum a miesto narodenia: 20.septembra 1970 v Banskej Bystrici
 
 
Jazykové znalosti: angličtina, francúzština, ruština
 
Vzdelanie:
1984 – 1988               Gymnázium Tajovského v Banskej Bystrici
1988 – 1993               Vojenská akadémia Brno, odbor geodézia a kartografia 
 
Profesionálna kariéra:
1993 – 1993                starší fotograf oddelenia fotoreprodukcie v 5. KRZ Nemšová
1993 – 1995                samostatný redaktor vo VKÚ Harmanec
1995 – 1997                náčelník meračskej skupiny oddelenia topografického vyhodnotenia zmien v TOPÚ Banská Bystrica
1997 – 2000                starší dôstojník - zástupca náčelníka oddelenia geografie   a špeciálnych máp úseku informatiky TOPÚ
2000 – 2002                vedúci starší dôstojník oddelenia výskumu a vývoja TOPÚ
2002 – 2010                náčelník úseku redakcie TOPÚ
2010 – 2013                zástupca riaditeľa Topografického ústavu Banská Bystrica
1. 12. 2013 -                výrobný riaditeľ Topografického ústavu Banská Bystrica
 
Absolvované kurzy:
-         UK-2, Univerzita Mateja Bela - fakulta prírodných vied, kurz GIS, Banská Bystrica, 2000,  
-         NATO geographic officers course, Oberammergau (GER), 2003
-         SLP 2,3 - anglický jazyk
-         SLP 1,2 - francúzsky jazyk

Skočiť na menu


Share