Vstupný odborný dôstojnícky kurz


Vstupný odborný dôstojnícky kurz

V termíne od 18. januára do 11. marca 2016 bol centrom vzdelávania

Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s

Topografickým ústavom Banská Bystrica

organizovaný vstupný odborný dôstojnícky kurz ako súčasť vzdelávania dôstojníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) dňa 11. marca 2016 ukončili v odbornosti S12 (topografická služba), 2 príslušníci OS SR,

por. Bc. Matej Piliar a por. Ing. Ľubomír Leicher, ktorí absolvovali 302 hodín teoretickej a praktickej prípravy.

Vzdelávanie bolo vedené príslušníkmi Topografického ústavu v Banskej Bystrici a Akadémiou ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

Osvedčenia o absolvovaní VODK slávnostne odovzdal riaditeľ centra vzdelávania

plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. za prítomnosti plk. Ing. Maroša Miškolciho a

pplk. Ing. Milana Švrla.


Vstupný odborný dôstojnícky kurzVstupný odborný dôstojnícky kurzVstupný odborný dôstojnícky kurzVstupný odborný dôstojnícky kurzVstupný odborný dôstojnícky kurzVstupný odborný dôstojnícky kurz

Autor: TOPÚ - Dátum: 14.03.2016
Čítanosť: 2980
Verzia pre tlač

Skočiť na menu