Preskocit navigáciu

Všeobecno-geografické mapy


Topografický ústav vydáva nové všeobecno-geografické mapy (VGM) spracované v štandardoch NATO, v novom klade a veľkosti mapových listov. Pre tvorbu VGM mierky 1 : 500 000 sú základným zdrojom mapy JOG 1 : 250 000, série 1501 a
pre VGM mierky 1 : 1 000 000 VMap-0.

Priestorový rozsah
1:500 000 geodetická zemepisná šírka B = 2° geodetická zemepisná dĺžka L = 6°
1:1 000 000 geodetická zemepisná šírka B = 4° geodetická zemepisná dĺžka L = 6
Elipsoid
WGS 84
Kartografické zobrazenie
Mercatorovo priečne valcové konformné
Geodetický systém
WGS 84
Súradnicový systém
WGS 84
Výškový systém
Baltský po vyrovnaní
Formát papiera VGM 500
97,5 cm x 58,8 cm
Formát papiera VGM 1000
56,9 cm x 62,8 cm
 
Poznámka
Vstupom Slovenskej republiky do NATO a z toho vyplývajúcich úloh pre zabezpečenie interoperability a kompatibility mapového diela v krajinách NATO, Topografický ústav začal spracovávať nové štandardizované mapové dielo v systéme WGS-84 a ukončil edíciu topografických máp v súradnicovom systéme S-42.


Ukážka mapy VGM500

vgm500Ukážka mapy VGM1000

vgm1000

Skočiť na menu
Share