Preskocit navigáciu

Technické parametre stanice BBYS


História
 
Názov permanentnej stanice je odvodený od mesta, v ktorom sa nachádza, a tým je Banská Bystrica. Stanica BBYS je situovaná v mestskej časti Rudlová-Sásová v priestoroch Univerzity Mateja Bela. Stanicu prevádzkuje Topografický ústav OS SR, úsek geodézie.

Myšlienka zriadiť permanentnú stanicu v Banskej Bystrici, v tých časoch ešte v priestoroch bývalého Vojenského gymnázia, vznikla v období 1996-1997, keď sa Topografický ústav v spolupráci s GKÚ Bratislava začal intenzívnejšie zapájať nielen do európskych, ale aj domácich kampaní.

Prvou významnou kampaňou, do ktorej sa Topografický ústav zapojil na medzinárodnej úrovni v roku 1996, bol projekt CERGOP (stredoeurópsky regionálny geodynamický projekt ). Prvé prípravné „ stavebné práce“ boli zahájené v roku 1999, kedy sa zriadil a vybudoval samotný bod BBYS.
 
Permanentná stanica dňom 1.marca 2001 zahájila skúšobnú prevádzku, ktorá trvala do konca marca a od apríla 2001 sa spustila permanentná prevádzka. Od februára 2006 je PS BBYS zaradená ako plnohodnotná stanica v európskej sieti permanentných staníc EPN.

Stabilizácia

V súčasnosti bod predstavuje betónový pilier o priemere 0.6 m a výške 3 m nad terénom, ktorý je ukotvený na pevné podložie v hĺbke 8-10 m. Okolie piliera má betónový základ o rozmeroch 2.5 x 2.5 m. Samotná stabilizácia bodu bola realizovaná tak, aby spĺňala náročné kritéria pre budúce geodynamické a gravimetrické merania.

Na spomínanej betónovej platni je stabilizovaný gravimetrický bod a na južnej strane piliera je stabilizovaná nivelačná čapová značka.

Na vrchole piliera je kovová platňa, v ktorej je vyvŕtaný závit pre nútenú centráciu. Bezprostredné okolie spomínaného bodu je ohradené drôteným pletivom.


Zakrytie oblohy

Na množstve terénnych a morfologických prekážok závisí kvantita a kvalita nameraných dát. Permanentná stanica BBYS nemá žiadne terénne ani morfologické prekážky nad 10 stupňov, ktoré by bránili prijímaniu signálov z družíc.

Technické zabezpečenie

Na permanentnej stanici je umiestnený prijímač Trimble NetR9. Tento prijímač je napájaný zo siete cez transformátor s dvoma nezávislými záložnými akumulátormi.

Na vrchole piliera je na centračnej tyči osadená anténa Trimble GNSS Choke Ring.
Prenos dát z prijímača do počítača prebieha automaticky  cez intranetovú sieť GKÚ Bratislava.
Parametre nastavenia permanentnej stanice BBYS sú nasledovné: interval zberu dát je 1 sekunda a elevačná maska 0 stupňov.

 


Trimble NetR9 - technické parametre:

 

Trimble NetR9

 • 440 kanálový prijímač
 • GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, SBAS
 • Presnosť:
  3 mm + 0.1 ppm v rovine
  3.5 mm + 0.4 ppm vo výške
 • napájanie 9.5 - 28 V DC
 • umožňuje kódové, fázové, RTK meranie
 • možnosť pripojenia RTS/CTS, USB, Bluetooth, Ethernet
 • hmotnosť s dvomi batériami 1.75 kg
 • rozmery 13.5 cm x 8.5 cm x 24 cm
 • prevádzková teplota  – 40°C až  + 65°C 

Celkový pohľad na permanentnú stanicu GNSS

GNSS

Permanentná stanica GNSS

GNSSSkočiť na menu
Share