30. výročie založenia Topografického ústavu


30. výročie založenia Topografického ústavu

Dňa 25. októbra 2023 si profesionálni vojaci, zamestnanci a pozvaní hostia
pripomenuli na slávnostnom zhromaždení

30. výročie založenia Topografického ústavu

Po slávnostných príhovoroch riaditeľa TOPÚ plk. Ing. Maroša MIŠKOLCIHO,
veliteľa brigády spoločnej podpory brig. gen. Ing. Jozefa ŠEVČÍKA,
náčelníka geografickej služby AČR plk. Ing. Jána MARŠU a
náčelníka vojenského geopriestorového spravodajského riaditeľstva
Ozbrojených síl Poľskej republiky
plukovníka Leszka PASZKOWSKEHO
nasledovalo ocenenie vybraných PrV, zamestnancov TOPÚ ako aj pozvaných hostí. Ocenenia odovzdali V BSP a R TOPÚ, ktorí sa zároveň poďakovali všetkým príslušníkom TOPÚ za ich vykonanú prácu.

V priebehu slávnostného zhromaždenia si prítomní pozreli audiovizuálnu prezentáciu vzniku mapy a prezentáciu, v ktorej boli zhrnuté rôzne sféry života príslušníkov TOPÚ za uplynulých 30 rokov.


30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu30. výročie založenia Topografického ústavu

Autor: TOPÚ - Dátum: 25.10.2023
Čítanosť: 787
Verzia pre tlač

Skočiť na menu