Preskocit navigáciu

Letecké meračské snímky


Podrobné informácie pre poskytovanie LMS - "Pokyny pre poskytovanie LMS".

Poznámka:

Georeferencovanie LMS z kapacitných dôvodov neposkytujeme!!! 

 

 

Základné definície

Diaľkový prieskum Zeme sa podľa spôsobu získania obrazového záznamu delí na:

 • kozmický DPZ
 • letecký DPZ
Letecké snímky ako výsledok leteckého DPZ sa delia na:
 • letecké meračské snímky
 • letecké snímky DPZ
Podľa spôsobu zhotovenia sa letecké meračské snímky delia na:
 • primárne (originálne negatívy, inverzné diapozitívy)
 • odvodené analógové (duplikátne negatívy a diapozitívy na transparentných podložkách, pozitívne kópie na netransparentných podložkách)
 • odvodené digitálne (ich existencia je založená na báze sekundárnej digitalizácie analógových podkladov

Všeobecné podmienky

Obsahom všeobecných podmienok je:
 • Uplatňovanie objednávok.
 • Ponukový cenník.
 • Vymedzenie rozsahu platnosti cien.
 • Dodacie podmienky.
 • Záväzné podmienky na ochranu utajovaných skutočností a autorských práv.
 • Daň z pridanej hodnoty.
 • Záruka za akosť.

Obsah objednávky na letecké meračské snímky (LMS)

 1. Údaje o objednávateľovi:
  • Názov a sídlo objednávateľa
  • IČO, DIČ, IČ DPH
  • Bankové spojenie
  • Kontaktná osoba: e-mail, telefón
 2. Predmet objednávky:
  • Druh vyhotovenia LMS:
   • analógové (rozmer alebo mierka),
   • digitálne (rozlíšenie – dpi, mikrometre)
  • Účel použitia LMS:
   • napr.: diplomová práca, príprava projektu, vyhodnotenie zmien v území, príprava publikácie a pod.
   • V prípade, že LMS bude zverejnená, je potrebné v objednávke požiadať o možnosť zverejnenia so stručným popisom, kde bude LMS zverejnená (napr. zborník, publikácia o obci, a pod)
 3. Lokalizácia územia (zákres lokality):
  • papierová príloha objednávky (automapa, turistická mapa, základná mapa SR a pod.)
  • odskenovaná mapa vo formáte jpg, alebo ESRI shapefile s orientačnými bodmi (sídla, rieky a pod.)

 

 

 

Skočiť na menu


Share