Preskocit navigáciu

Vektorová databáza územia Slovenskej republiky (VMAP SK)


Základná mierka: 1:200 000
Stav k dátumu: 28.2.2005
Geodetický systém: WGS_1984
Elipsoid: WGS_1984
Kartografické zobrazenie: UTM (Priečne valcové konformné Mercatorovo), Zóna 34
Výškový systém: Baltský po vyrovnaní
Súradnicový systém: WGS_1984
Dátový formát: GDB, Shapefile
Použité zdroje dát: Topografické mapy 1:200 000, Autoatlas SR 1:100 000, Unifikované mapy 1:50 000 série M779, Mapy miest SR 1:10 000, Turistický atlas SR 1:100 000, Turistické mapy SR 1:50 000, Štatistický lexikon obcí SR, Internetové stránky
Obsahová náplň: 9 tematických vrstiev (datasetov), 83 prvkov
  • Hranice – 7 prvkov (štátna, krajské, okresné hranice, chránené územia, VVP,...)
  • Fyziografia – 8 prvkov (jaskyne, zrázy, ryhy, morény, hrádze,...)
  • Hypsografia – 5 prvkov (geodetické body, dominanty, vrstevnice, hĺbnice,...)
  • Vodstvo – 9 prvkov (rieky, nádrže, pramene, vodopády,...)
  • Sídla – 17 prvkov (sídla, pošty, nemocnice, ihriská, pamätníky,...)
  • Doprava – 18 prvkov (cesty, železnice, mosty, tunely, letiská,...)
  • Priemysel – 8 prvkov (bane, haldy, priemyselné plochy, komíny,...)
  • Energetika – 6 prvkov (elektrárne, produktovody, vysielače,...)
  • Vegetácia – 5 prvkov (lesy, sady, močiare,...)
vmap

Skočiť na menu
Share