Preskocit navigáciu

Topografický ústav plukovníka Jána Lipského


S rozvojom ľudskej civilizácie stúpala potreba zisťovať a vedieť písomne i graficky zaznamenávať a vyjadrovať všeobecno - geografické a topografické údaje o území. Vytvorenie profesionálnych armád a nutnosť získavať vierohodné zemepisné údaje a podklady, viedlo ku vzniku odborných jednotiek.

Po rozdelení federácie bolo potrebné vytvoriť aj v ozbrojených silách Slovenskej republiky chýbajúce odborné útvary a zariadeni a topografickej služby. Dňa 1. októbra 1993 bol založený Topografický ústav v Banskej Bystrici.

Topografický ústav v Banskej Bystrici (TOPÚ) je špičkové zariadenie rezortu obrany, ktorého poslaním je zabezpečovať informácie o území pre účely obrany a bezpečnosti štátu. Súčasné požiadavky Ozbrojených síl SR na kvalitu, množstvo i formu informácií o území v súčasných podmienkach integrácie prudko narastajú. Pre uspokojenie týchto požiadaviek používa Topografický ústav originálne cesty, založené na najmodernejších technológiách a na najnovších výsledkoch výskumu i vývoja.

Hlavným cieľom Topografického ústavu v tomto procese je poskytnúť svojim užívateľom také informácie, produkty a služby, ktoré pomôžu pri riešení ich poslania. Hlavnými úlohami sú preto: vyhľadávanie zdrojov o geografických informáciách, ich analýza, spracovanie a archivácia, ale aj ochrana získaných informácií o území. Vo fáze využitia je to potom vizualizácia a generovanie hotových výrobkov v požadovanej forme a s optimálnym obsahom.

  

TOPU 

Skočiť na menu


Share