Preskocit navigáciu

Geodetické zabezpečenie


Topograficko-geodetické zabezpečenie činnosti Ozbrojených síl SR.
 
Hlavnou úlohou je poskytovanie služieb v oblasti geodézie pre všetky zložky OSSR
 • Geodetická podpora pozemných a vzdušných síl OS SR
 • Geodetická podpora pri riešení krízových situáciách
 • Geodetické spracovanie výsledkov geodetických meraní
 • Príprava a spracovanie matematických prvkov pre mapové produkty (MGÚ, konvergencie, deklinácie)
 • Exaktné transformácie súradníc medzi geodetickými súradnicovými systémami
 • Tvorba katalógu súradníc geodetických bodov v súradnicovom systéme WGS-84
 • Tvorba katalógu Slnka a Polárky
 • Geodetická podpora Leteckého Meračského Snímkovania
 • Zber, spracovanie, aktualizácia a archivácia geodetických informácií technológiou GNSS a pomocou integrovaných meračských systémov
 • Prevádzka permanentnej stanice GNSS, správa, spracovanie a distribúcia dát z nej získaných do SKPOS a EPN
 • Školiaca a konzultačná činnosť v oblasti GNSS pre všetky zložky OS SR
 
Permanentná stanica BBYS
 
Permanentná stanica okrem iného plní dve základné úlohy:
 - využitie stanice pre potreby OS SR
 - podieľa sa na realizácii nových geodetických základov SR 

Význam stanice BBYS spočíva aj pri výskume geodynamiky Slovenska, euro - ázijskej tektonickej platne, pri určovaní kvázigeoidu Slovenska a gravimetrické merania.
 
Podieľa sa na realizácii ETRF (európskeho referenčného terestrického rámca), ako aj národnej realizácie nových geodetických základov SKPOS.
 
V súčasnosti je Permanentná stanica BBYS zaradená do európskej sieti permanentných staníc EPN. Všetky podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.epncb.oma.be
 
 
 

Technické parametre stanice BBYS

Skočiť na menu


Share