Preskocit navigáciu

Digitálny model územia


Digitálny model územia (ďalej len DMÚ) - predstavuje počítačový vektorový model územia SR spracovaný v inovovanej modelovej architektúre. Databáza DMÚ je bezošvá a vzniká pozorovaním reálneho sveta (napr. fotogrametrickými metódami, metódami pozorovania a merania vlastností objektov a javov v území), tzn. nevzniká odvodzovaním z iných modelov území (napr. z máp).

DMÚ obsahuje okrem informácií o hmotných objektoch reálneho sveta (domy, mosty, cesty, lesy atď.) aj informácie o nehmotných objektoch ako sú napr. hranice administratívneho členenia a pod.

Objekty reálneho sveta sú v priestorovej databáze modelované ako trojrozmerné, tzn. že prostredníctvom DMÚ je možné poznávať územie komplexne vo všetkých jeho troch priestorových rozmeroch. Súčasťou informácií o objektoch reálneho sveta je aj údaj o čase získania informácií, čo umožňuje posudzovať aktuálnosť jednotlivých informácií v priestorovej databáze.

Priestorová databáza môže byť využitá pre účely geografických analýz, referencovania geografických objektov, kartografické účely ako aj rôzne účelové mapovania a priestorové analýzy.

Všetky triedy objektov, ktoré sa môžu v DMÚ vyskytnúť sú popísané v Katalógu objektov DMÚ.

Ukážka grafickej reprezentácie:

Príklad 1 - Ukážka dát DMÚ
DMU


Príklad 2 - Jednoduchá 3D vizualizácia dát DMÚ
3D

 

Skočiť na menu


Share