Preskocit navigáciu

Iné mapy vojenského charakteru


Mapa Joint Operations Graphic - Air 1:250 000 (JOG 250 Air)


Mapa Joint Operations Graphic - Air 1:250 000 (JOG 250 Air) sa používa pre spoločné akcie NATO a je určená pre letecké operácie a plánovanie. Obsahuje špeciálnu leteckú nadstavbu (minimálne výšky letu, magnetické údaje, popis letísk a navigačných zariadení, výškové prekážky). Niektoré prvky polohopisu sú v mape znázornené výberom. Všetky výškové údaje sú uvedené v stopách. Mapa umožňuje určiť zemepisné súradnice v súradnicovom systéme WGS 84 a rovinné pravouhlé súradnice v hlásnom systéme UTM.

Elipsoid: WGS84
Projekcia: Universal Transversal Mercator
Geodetický systém: WGS84
Výškový systém: Baltský po vyrovnaní
Súradnicový systém: WGS84, hlásna sieť UTM
Mierka: 1:250 000
Séria: 1501A
jogair

Mapa Joint Operations Graphic - Ground 1:250 00


Mapa Joint Operations Graphic - Ground 1:250 000 sa používa pre spoločné operácie NATO. Je určená pre pozemné operácie a plánovanie. Obsah je zameraný na polohopisné prvky (cestnú sieť, kilometrové vzdialenosti medzi sídlami, smery všetkých dôležitých ciest, horské priesmyky, brody, mosty, tunely). Všetky výškové údaje v mape sú uvedené v metroch. Mapa umožňuje určiť zemepisné súradnice v súradnicovom systéme WGS 84 a rovinné pravouhlé súradnice v hlásnom systéme UTM.

Projekcia: Universal Transversal Mercator
Geodetický systém: WGS 84
Výškový systém: Baltský po vyrovnaní
Súradnicový systém: WGS 84, hlásna sieť UTM
Mierka: 1:250 000
Séria: 1501
jogground

Letecká orientačná mapa 1:500 000 (s výškami v stopách)


Letecká orientačná mapa 1:500 000 (s výškami v stopách) je spracovaná na podklade topografických máp 1:500 000 s pridaním špeciálnej leteckej nadstavby spracovanej podľa požiadaviek vzdušných síl. Všetky výškové údaje v mape sú uvedené v stopách. Mapa obsahuje hlásnu sieť UTM. Na mape je možné určovať zemepisné súradnice v súradnicovom systéme S-42 a pravouhlé rovinné súradnice v systéme S-42 a v hlásnom systéme UTM.

Projekcia: Priečna konformná valcová Gaussova
Geodetický systém: Pulkovo 42
Výškový systém: Baltský po vyrovnaní
Súradnicový systém: S-42, hlásna sieť UTM
Mierka: 1:500 000
Aktuálne vydanie: letecké informácie k 15.4.2004, topografický obsah k roku 1998
lomstopy

Mapa Transit Flying Chart (Low Level) Second series 1:250 000 (s výškami v stopách)


Mapa Transit Flying Chart (Low Level) Second series 1:250 000 (mapa pre lety v malých výškach) je spracovaná na podklade JOG Ground 1:250 000 z daného územia s pridaním špeciálnej leteckej nadstavby spracovanej podľa štandardov NATO. Poskytuje údaje a informácie potrebné k navigácii a udržaní bezpečného kurzu pri letoch v malých výškach. Všetky výškové údaje v mape sú uvedené v stopách. Vzhľadom k nedostatku voľného miesta v mimorámovom priestore sa legenda špeciálneho obsahu máp uvádza na samostatnom liste formátu A4.

Elipsoid: WGS 84
Projekcia: Universal Transversal Mercator
Geodetický systém: WGS 84
Výškový systém: Baltský po vyrovnaní
Súradnicový systém: WGS 84
Mierka: 1:250 000
tfcl

Topografická mapa s dotlačou siete UTM


Topografická mapa s dotlačou siete UTM je grafické znázornenie časti zemského povrchu založené na geodeticko-kartografických základoch, ktoré sa zobrazuje pomocou dohovorených topografických značiek v rozsahu danej mierky. Na mape je okrem súradnicového systému S-42 vyznačený aj Svetový geodetický systém WGS 84 s Medzinárodným hlásnym systémom UTM. Uvedené systémy umožňujú určovanie zemepisných súradníc v systémoch S-42 a WGS 84 a pravouhlých rovinných súradníc v systéme S-42 a v hlásnom systéme UTM. Na zadnej strane mapového listu sa nachádzajú doplňujúce informácie k mape v slovenčine a v angličtine.

Elipsoid: Krasovského
Pre dotlač UTM: WGS 84
Projekcia: Priečna konformná valcová Gaussova
Pre dotlač UTM: Universal Transversal Mercator
Geodetický systém: Pulkovo 42
Pre dotlač UTM: WGS 84
Výškový systém: Baltský po vyrovnaní
Súradnicový systém: S-42
Pre dotlač UTM: WGS 84, hlásna sieť UTM
Mierky: 1:50 000, 1:200 000
tm50utm

Unifikovaná topografická mapa 1:50 000 (séria M779)


Unifikovaná topografická mapa 1:50 000 (séria M779) je grafické znázornenie časti zemského povrchu založené na geodeticko-kartografických základoch, ktoré sa zobrazuje pomocou dohovorených topografických značiek. Unifikovaná mapa 1:50 000 (UM50) je spracovaná podľa štandardov NATO a je určená k podrobnému hodnoteniu terénu, orientácií v teréne a presnému polohovému určovaniu. Doplňujúce informácie sú v slovenčine a v angličtine.

Projekcia: Universal Transversal Mercator
Geodetický systém: WGS84
Výškový systém: Baltský po vyrovnaní
Súradnicový systém: WGS84, hlásna sieť UTM
Mierka: 1:50 000
Séria: M779
um50

Skočiť na menu


Share