Preskocit navigáciu

Digitálny model reliéfu úrovne 3 (DMR-3)


Digitálny model reliéfu úrovne 3 (DMR-3) je digitálny súbor informácií o výškových údajoch terénu z územia Slovenskej republiky, ktoré sú reprezentované maticou výškových údajov terénu vo vzťahu k definovanému polohovému a výškovému systému. Základným zdrojom pre tvorbu DMR-3 sú tlačové podklady topografických máp v mierke 1:10 000 (TM 10) a topografických máp v mierke 1:25 000 (TM 25). Aktuálnosť modelu zodpovedá stavu TM 10 a TM 25.

dmr

Skočiť na menu


Share